تاریخچه انتقال خون استان گلستان :درسال 1341 اولین مرکز خونگیری دردرمانگاهی درمحله دربنو شهرستان گرگان دایر گردید . درسال 1353 بخش هلال احمر ( شیرو خورشید سابق ) استان با امکانان درحد یک اتاق و 2 تخت خونگیری و 3 نفر پرسنل شروع بکار نمود .درسال 1364 انتقال خون از هلال احمر جدا گردید و به عنوان یک دستگاه مستقل درمنطقه به فالیت خود رسمیت بخشید و درحال حاضر پایگاه منطقه ای آموزشی انتقال خون گلستان با 4 پایگاه درسطح استان ( پایگاه گرگان ، پایگاه گنبد ، پایگاه علی آباد ، پایگاه بندرگز)فعالیت می نماید