تاریخچه از راه اندازی اداره کل استان گلستان

درسال 1341 اولین مرکز خونگیری دردرمانگاهی درمحله دربنو شهرستان گرگان دایر گردید . درسال 1353 بخش هلال احمر ( شیرو خورشید سابق ) استان با امکانان درحد یک اتاق و 2 تخت خونگیری و 3نفر پرسنل شروع بکار نمود .درسال 1364 انتقال خون از هلال احمر جدا گردید و به عنوان یک دستگاه مستقل درمنطقه به فعالیت خود رسمیت بخشید و درحال حاضر اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خون گلستان با 6 پایگاه ثابت ومرکز خونگیری درسطح استان درشهر ستان های  (گرگان ،گنبد ، علی آبادکتول ،بندرگز، کردکوی ، آق قلا)فعالیت می نماید