• آخرین بروز رسانی : 1400/06/28

تعریف روابط عمومی

 

تعریف روابط عمومی
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

حوزه هاي عمل:

ترویج علم و فناوری (ستادی)

ارتباطات و اطلاع رسانی
تبلیغات و امور فرهنگي
انتشارات و مستند سازي
مراسم و تشريفات
افكارسنجي و ارتباطات مردمي
پژوهش و برنامه ريزي
راهبـردها:

الف) ایجاد بستر ذهنی و اطلاعاتی برای اجرای بهينه سیاستها و برنامه های معاونت.

ب) معرفی برنامه ها و فعالیتهای معاونت در دو سطح عمومی و اختصاصی،

(عموم جامعه و بدنه تصمیم ساز، صاحب نظر و کارشناسی کشور در حوزه علم و فناوری).

ج) بستر سازي فرهنگي و تبليغي برای اجرای بهتر سیاست ها و برنامه های معاونت.

و) کمک به عمومی تر شدن «گفتمان پيشرفت علم و فناوری» در جامعه .
شرح وظايف به تفكيك حوزه هاي عمل :

ارتباطات و اطلاع رسانی
دريافت اخبار و اطلاعات معاونت به‌منظور تنظيم گزارش، خبر،سياستهاي خبري و تبليغاتي و اجراي طرحهاي ارتباطي و انتشاراتي با توجه به خط مشي كلان سازمان از طريق : شركت در جلسات، ارتباط مستقيم و مستمر با مسؤلان، حضور در سفرهاي داخلي و خارجي، دريافت اخبار طرح ها و برنامه‌هاي واحدهاي مختلف سازمان، انتشار مكاتباتي كه ارزش اطلاع‌رساني دارند، ارتباط مستقيم با مردم ورسانه‌هاي داخلي و خارجي.
ارتباط مستمر، مؤثر و نظام مند با اصحاب رسانه‌های جمعی در بخشهای مختلف بويژه علم و فناوری.
برنامه‌ریزی و اجرای نشست هاي خبري و رسانه اي معاونت و مدیران.
برنامه ريزي و اجراي فرآيند اطلاع رساني فعاليتهاي معاونت از طريق رسانه هاي مكتوب، فضاي مجازي و صدا و سيما.
بررسی و گزارش اخبار و مطالب منعكس شده مرتبط با معاونت در رسانه‌ها.
مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیکي(وب سایت ها).
شناسایی، ارتباط گيري و بهره مندي از توانمندي هاي نویسندگان بخش علم و فناوری در قالب گروه نويسندگان.
تهيه پيوست رسانه اي برنامه‌هاي سازمان به‌منظور روشن شدن اذهان عمومي.
انعكاس برنامه‌ها و عملكرد سازمان به مردم ، دولت و نهادها و سازمانهاي داخل و خارج كشور به عنوان سخنگوي سازمان
تهيه و تدوين ، بيانيه‌ها، اطلاعيه‌ها، آگهي‌ها و پيام هاي سازمان
اقدام در جهت تنویر افكار عمومی از طریق ارسال جوابیه، اصلاحیه و تكذیبيه به مطالب خلاف واقع.
برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.
رصد رسانه‌ها و مجامع عمومي در ارتباط با فعاليت هاي مستقيم و غيرمستقيم سازمان به‌منظور اطلاع‌رساني، انعكاس و پاسخگويي در صورت لزوم
مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها
اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت
تبلیغات و امور فرهنگي
تسهیل فرآيند ارتباط و تعامل با مردم، كاركنان و مدیریت.
معرفی توانمندی ها و فعالیتهای بخشهای مختلف معاونت با استفاده از دانش‌ نوین و شیوه‌های مناسب تبلیغاتی و نمایشگاهی.
برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.
برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه برای کارکنان معاونت (تقویت فرآیندهای درون سیستمی).
برنامه ریزی و اجرای امور فرهنگی، اطلاع رساني و تبلیغاتی جشنواره های ملی، مجامع و مراسم سراسری معاونت
اجرا و ارائه خدمات و برنامه‌هاي فرهنگي تبليغي و هنري در قالبهاي گوناگون به همكاران
مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها
اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت
انتشارات و مستند سازي
ايجاد وحدت رويه، برون سپاري و نظارت بر حسن انجام امور انتشاراتي ، تبليغاتي و ارتباطي سازمان
انتشار عملكرد سازمان و واحدهاي مختلف آن در چارچوب قوانين مصوب
تهيه آرشيو اطلاعاتي و سمعي- بصري فعاليتهاي سازمان
تهيه عكس، فيلم، تيزر و كليه نيازمندي هاي چند رسانه اي سازمان
اطلاع رساني از طريق انتشار نشریه داخلی در چارچوب قوانين مصوب(مکتوب و الکترونیک)
مستند سازی و آرشيو فعالیت‌ها و توانمندیهای معاونت بصورت صوتی، تصویری، مکتوب و الکترونیکی.
تولید و توزیع اقلام انتشاراتی و تبليغاتي ونظارت بر كیفیت و صرفه و صلاح در تهیه، تولید و توزيع اقلام انتشاراتي.
جمع‌آوری، طبقه‌بندی و نگهداری اسناد و مدارك مهم چاپي، نوشتاری و الكترونيكي.
ایجاد آرشیو و ارائة خدمات صوتی و تصویری به مراكز درخواست كننده.
برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.
مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها
اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت
مراسم و تشريفات
همراهي مقام عالي معاونت در برنامه ها و انجام امور هماهنگي، ارتباطات و اطلاع رساني
تكريم مناسبت هاي ديني و ملي از طريق برگزاري مراسم و مناسبت ها مربوطه جهت ايجاد حسن رابطه و جلب مشاركت بين كاركنان و مسئولان ستادي، واحدهاي تابعه و استانها
برنامه ريزي عملياتي و پيگيري امور برگزاری مراسم، مجامع و مناسبتها.
برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.
مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها
اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت

افكارسنجي و ارتباطات مردمي
تسهیل فرآيند ارتباط و تعامل با مردم، كاركنان و مدیریت.
نظرسنجی از جامعه هدف در خصوص اقدامات و فعالتیهای حوزه هاي مختلف معاونت.
ایجاد سیستم پاسخگویی به مراجعان حضوری و غیر حضوری با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی به مخاطبین.
هماهنگی امور روابط عمومی واحد هاي تابعة معاونت.
برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.
بررسي ديدگاهها و سنجش افكار عمومي مردم ، مخاطبان و خدمات گيرندگان و ارائه نتايج حاصل به مسئولان سازمان به‌منظور اتخاذ روشهاي اجرايي مطلوب و تدوين طرح ها و برنامه‌هاي اجرايي و ارتباطي مناسب
پيگيري انجام به موقع وعده هاي مسؤولان سازمان و انعكاس نتايج حاصل
فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل ميان مردم و مسئولان سازمان از طريق برگزاري ملاقات عمومي ، مصاحبه ، برپايي سخنراني ها - ترتيب سفرها ، بازديدها و ملاقات ها
اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت

پژوهش و برنامه ريزي
طراحي سياست هاي ارتباطي و تبليغي و اطلاع رساني كلان سازمان
تنظيم و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه دفتر ارتباطات و اطلاع رساني
برنامه ريزي و به روز رساني فعاليت هاي روابط عمومي، آموزش مستمر همكاران و واحد هاي تابعه.
برنامه‌ریزی در جهت برگزاری ملاقاتهای مردمی با مسؤولان و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ.
تحلیل محتوی مطالب منتشره در رسانه‌ها و نشریات تخصصی و تهیه و تنظیم گزارشهای تحلیلی مربوطه.
پيگيري امور قراردادهای منعقده در روابط عمومی و نظارت بر حسن انجام آنها.
برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.
اجرای نظام پیشنهادها
برقراري ارتباط با روابط عمومي سازمان هاي ديگر و نهادهاي دولتي
اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت