• آخرین بروز رسانی : 1400/06/28

خاطرات پزشگان تجویز کننده خون

 
 خاطرات پزشگان تجویز کننده خون

پزشک تجویزکننده خون : بیماری  من مراجعه کرد با HB( هموگلوبین پایین ) با توجه تشخیصی بنده نیاز به تزریق چند واحد تزریق خون داشت .

وی فرمود  : بیماررضایت نمی داد که خون به آن تزریق  شود متوجه شدم بیمار از اهل سنت بوده وتزریق خون را مکروه می داند .

پزشک تجویز کننده افزود : بیمار درزمان تزریق خون مقاومت بسیاری  نشان  می دادو بعداز تزریق خون  احساس شادابی داشت و  خداروشکرمی کرد  که به او جان دیگری بخشید واین را مدیون  همان  کیسه خونی که اهدای  اهداکننده خون  بوده است می داند

خاطرات پزشگان تجویز کننده خون

 پزشک تجویز کننده دیگری درخاطرات خود می گوید:  خانمی 32 ساله باضعف وبی حالی زیاد به بیمارستان مراجعه کرده بود سریعاً خود را به بیمار رساندم و دیدم خیلی حال بدی دارد و به پرستاران گفتم  CBCازاین بیماربگیرد

وی افزود: بیمار  HBبسیار پائینی داشت 2 واحد خون برای آن تجویز کردم و ایشان سرحال شد .

بیمار بعداز تزریق خون گفت : من کنار مزرعه باقله ای که درروستای مابود ایستاده بودم وبعداز چند دقیقه متوجه شدم  حال بدی دارم و بعد به من سرگیجه شدید و افت فشار دست دادو من رو به بیمارستان رساندن

وی درادامه افزود : من بعد از تزریق آن خون متوجه شدم دیگر نباید باقله مصرف و از کنار مزارع باقلی رد شوم  چون باعث کم خونی شدید درمن می شود .