صفحه اصلي > روابط عمومی > فیلم،تیزروکلیپ > اهداء زندگی در اولین شبهای که از هزار ماه برتر است دراستان گلستانی