• آخرین بروز رسانی : 1400/06/28

راهبرد مشارکت

 

با توجه به  مقررات بین المللی WHO/ISBT پیروی می کنیم  مردم نمی توانند درخدمات این اداره کل مشارکت نمایند.

ولی می توانند از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات وپشنهادات وانتفادات https://bazresi.ibto.ir/ وهمچنین از طریق فرم های نظر سنجی که  درهرخدمات موجودمی باشد می توانند نظرات وپیشنهادات خودرا ارسال نمایند .